e-faktury, efaktury, faktura elektorniczna

 
       
 
Faktury Elektroniczne 
 
 
Faktura

Faktura to dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierający szczegółowe dane o transakcji:

. dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia
. strony kupna-sprzedaży: dostawca i odbiorca
. specyfikacja przedmiotu transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość
. dane do rozliczenia obowiązujących podatków
. podsumowania cyframi i słownie
. informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty
. informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne
. fakturyy uczestników transakcji (nie zawsze wymagane)

Szczególnym rodzajem faktury jest faktura VAT, wystawiana przez płatników podatku VAT, podlegająca osobnym przepisom.
Tradycyjnie faktura wystawiana jest na papierze, jednak w pewnych okolicznościach dopuszczona jest postać elektroniczna (e-faktura).

http://pl.wikipedia.org/

 
 
   
 
       
 
E-podpis:
Copyright 2005 - efaktury.com